מ-  עד- 

מטאטא משרדי

מטאטא משרדי

מטאטא משרדי

7 ₪

מטאטא כביש גב עץ 30 ס"מ

מטאטא כביש גב עץ 30 ס

מטאטא כביש גב עץ 30 ס"מ

20 ₪

מטאטא כביש גב עץ 40 ס"מ

מטאטא כביש גב עץ 40 ס

מטאטא כביש גב עץ 40 ס"מ

25 ₪

מטאטא כביש גב עץ 50 ס"מ

מטאטא כביש גב עץ 50 ס

מטאטא כביש גב עץ 50 ס"מ

30 ₪

מטאטא כביש גב עץ 60 ס"מ

מטאטא כביש גב עץ 60 ס

מטאטא כביש גב עץ 60 ס"מ

35 ₪

מגב משרדי

מגב משרדי

מגב משרדי

7 ₪

מגב משרדי גב ברזל

מגב משרדי גב ברזל

מגב משרדי גב ברזל

15 ₪

מטאטא כביש גס פלסטיק 30 ס"מ

מטאטא כביש גס פלסטיק 30 ס

מטאטא כביש גס פלסטיק 30 ס"מ

25 ₪

מטאטא כביש גס פלסטיק 40 ס"מ

מטאטא כביש גס פלסטיק 40 ס

מטאטא כביש גס פלסטיק 40 ס"מ

30 ₪

מטאטא כביש גס פלסטיק 50 ס"מ

מטאטא כביש גס פלסטיק 50 ס

מטאטא כביש גס פלסטיק 50 ס"מ

35 ₪

מטאטא כביש גס פלסטיק 60 ס"מ

מטאטא כביש גס פלסטיק 60 ס

מטאטא כביש גס פלסטיק 60 ס"מ

40 ₪

מקל מטאטא \ מגב

מקל מטאטא \ מגב

מקל מטאטא \ מגב

12 ₪