מ-  עד- 

מזנק 1"

מזנק 1

מזנק 1"

58 ₪

מזנק 2"

מזנק 2

מזנק 2"

85 ₪

מעביר סטורץ מצמד מ 3" ל 2"

מעביר סטורץ מצמד מ 3

מעביר סטורץ מצמד מ 3" ל 2"

89 ₪

שטורץ 2" הברגה פנים

שטורץ 2

שטורץ 2" הברה פנים

50 ₪

שטורץ 2" הברגה חוץ

שטורץ 2

שטורץ 2" הברגה חוץ

50 ₪