מ-  עד- 

מחבר שרשרת האמרלוק 6 מ"מ

4-001ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 6 מ

מחבר שרשרת המרלוק 6 מ"מ לעומס 1.12 טון מבית נעה פרזול. מיועד לחיבור שרשרות. מחברים אלה תואמים למידה 80 בצורה הטובה ביותר. הם משתמשים בעיקר למענבי שרשרת אך יש להם שימושים רבים נוספים בעולם חיבור השרשרות כמו חיבור קבוע בין שרשרת לנקודת הרמה.

18 ₪

מחבר שרשרת האמרלוק 8 מ"מ

4-002ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 8 מ

מחבר שרשרת המרלוק 8 מ"מ לעומס 2 טון מבית נעה פרזול. מחברים למידה 80. הם משתמשים לרוב למענבי שרשרת אך יש להם שימושים מרובים נוספים בתחום חיבור השרשרות כמו חיבור קבוע בין שרשרת לנקודת הרמה.

18 ₪

מחבר שרשרת האמרלוק 10 מ"מ

4-004ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 10 מ

מחבר שרשרת המרלוק 10 מ"מ לעומס 3.15 טון מבית נעה פרזול. מותאם למידה 80. בהאמרלוקים משתמשים לרוב למענבי שרשרת אך קיימים להם שימושים נוספים בתחום חיבור השרשרות כגון חיבור קבוע בין שרשרת לנקודת הרמה.

26 ₪

מחבר שרשרת האמרלוק 13 מ"מ

4-005ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 13 מ

מחבר שרשרת המרלוק 13 מ"מ לעומס 5.3 טון מבית נעה פרזול. האביזר מיועד לחיבור שרשרות. מחברים אלה תואמים למידה 80 בצורה מיטבית. הם משמשים למענבי שרשרת אך יש להם שימושים רבים נוספים בעולם הנ"ל כמו חיבור קבוע בין שרשרת לנקודת הרמה.

40 ₪

מחבר שרשרת האמרלוק 16 מ"מ

4-006ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 16 מ

מחבר שרשרת המרלוק 16 מ"מ לעומס 8 טון מבית נעה פרזול. להמרלוקים שימושים רבים בעולם חיבור השרשרות כמו חיבור קבוע בין שרשרת לנקודת הרמה. מחברים אלה תואמים למידה 80 בצורה הטובה ביותר.

64 ₪

מחבר שרשרת האמרלוק 20 מ"מ

4-007ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 20 מ

מחבר שרשרת המרלוק 20 מ"מ לעומס 12.5 טון מבית נעה פרזול. המרלוקים נועדו בעיקר לשימוש במענבי שרשרת, אך קיימים להם שימוש מגוונים רבים. מחברים אלה תואמים למידה 80 בצורה הטובה ביותר.

106 ₪

מחבר שרשרת האמרלוק 22 מ"מ

4-008ch NOA-PIRZOL

מחבר שרשרת האמרלוק 22 מ

מחבר שרשרת המרלוק 22 מ"מ לעומס 15 טון מבית נעה פרזול. המרלוקים נועדו בעיקר לשימוש במענבי שרשרת, אך משתמשים בהם לשימושים מגוונים רבים בעולם ההרמה.

152 ₪