מ-  עד- 

המרלוק לשרשרת 6 מ"מ "1/4 1.12 טון

1010208 ROHER-PRO

המרלוק לשרשרת 6 מ

המרלוק לשרשרת 6 מ"מ "1/4 1.12 טון

13 ₪

המרלוק לשרשרת 8 מ"מ "5/16 2 טון

1010209 ROHER-PRO

המרלוק לשרשרת 8 מ

המרלוק לשרשרת 8 מ"מ "5/16 2 טון

20 ₪

המרלוק לשרשרת 10 מ"מ "3/8 3.2 טון

1010210 ROHER-PRO

המרלוק לשרשרת 10 מ

המרלוק לשרשרת 10 מ"מ "3/8 3.2 טון

24 ₪

המרלוק לשרשרת 13 מ"מ "1/2 5.3 טון

1010211 ROHER-PRO

המרלוק לשרשרת 13 מ

המרלוק לשרשרת 13 מ"מ "1/2 5.3 טון

42 ₪