מ-  עד- 

שקל "1/2 2 טון הרמה - WK

1010201 ROHER-PRO

שקל

שקל "1/2 2 טון הרמה - WK

12 ₪

שקל "5/8 3.25 טון הרמה - WK

1010202 ROHER-PRO

שקל

שקל "5/8 3.25 טון הרמה - WK

18 ₪

שקל "3/4 4.75 טון הרמה - WK

1010203 ROHER-PRO

שקל

שקל "3/4 4.75 טון הרמה - WK

24 ₪

שקל "7/8 6.5 טון הרמה - WK

1010204 ROHER-PRO

שקל

שקל "7/8 6.5 טון הרמה - WK

42 ₪

שקל "1 8.5 טון הרמה - WK

1010205 ROHER-PRO

שקל

שקל "1 8.5 טון הרמה - WK

56 ₪

שקל "1/8 1, 9.5 טון הרמה - WK

1010206 ROHER-PRO

שקל

שקל "1/8 1, 9.5 טון הרמה - WK

75 ₪

שקל "1/4 1, 12 טון הרמה - WK

1010207 ROHER-PRO

שקל

שקל "1/4 1, 12 טון הרמה - WK

110 ₪