מ-  עד- 

ברז כיבוי אש "2 כולל מצמד שטורץ

מוצרי כיבוי אש

ברז כיבוי אש

ברז כיבוי בעל כוש מתרומם "2, המתאים לתקן הישראלי ת"י 448 חלק 1, המשמש כעזרה ראשונה לפעולות כיבוי במבנים.

193 ₪