מ-  עד- 

מכופף צינורות חשמלי עד "2

HB382E Bronco

מכופף צינורות חשמלי עד

מכופף צינורות חשמלי סגור בעל שימוש מהיר ומדייק. אידאלי עבור אתרי בניין, אסדות גז, עבודות דוודים וכד'.

32759 ₪

מכופף צינורות חשמלי עד "3

HB383E Bronco

מכופף צינורות חשמלי עד

מכופף צינורות חשמלי סגור מכופף צינורות חשמלי סגור המתאים למגוון רחב של עבודות.

43499 ₪

מכופף צינורות ידני עד "2 - "3/8

HB382 Bronco

מכופף צינורות ידני עד

מכופף צינורות ידני סגור בעל מהלך בוכנה ארוך בכל לחיצה המונע התעייפות של המפעיל.

32759 ₪

מכופף צינורות ידני עד "3

HB383 Bronco

מכופף צינורות ידני עד

מכופף צינורות ידני סגור בעל מהלך בוכנה ארוך בכל לחיצה המונע התעייפות של המפעיל. מתאים למגוון עבודות רחב.

25299 ₪

מכופף צינורות ידני עד "¼1 ו- "3/8

HB382 Bronco

מכופף צינורות ידני עד

מכופף צינורות חשמלי סגור בעל מהלך בוכנה ארוך בכל לחיצה המונע התעייפות של המפעיל.

12299 ₪